چرا AmiBroker

                       ​​​​​​

چارت کاربرپسند

 

مشاهده هم زمان چند اندیکاتور

 

امکانات فوق العاده

 

کدنویسی با دستورات ساده

 

 

خروجی های کاربردی